Służba Więzienna realizuje wiele zadań w sferze bezpieczeństwa publicznego.

Strażnik Więzienny

Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, bezpieczeństwo i porządek w jednostce to jedne z fundamentalnych zadań, które w naszej formacji są realizowane głównie przez funkcjonariuszy działu ochrony. W Zakładzie Karnym w Herbach o bezpieczeństwo codziennie dba ponad osiemdziesięciu funkcjonariuszy działu ochrony. Stanowią oni największy pod względem etatowym pion służby, a służbę pełnią 24 godziny na dobę. Każdy z funkcjonariuszy działu ochrony musi wykazywać się sprawnością fizyczną, odpornością psychiczną i odpowiednimi predyspozycjami do pracy z drugim człowiekiem. 

Codzienna służba

Dział ochrony, aby wypełnić swoje podstawowe zadania związane z bezpieczeństwem, realizuje wiele czynności i obowiązków zdefiniowanych w przepisach prawa. Należą do nich m.in.: pełnienie służby w oddziałach mieszkalnych, kontrola osadzonych i osób ubiegających się o wejście na teren jednostek, realizacja spacerów, konwojowanie skazanych, zapobieganie niepożądanym zdarzeniom pomiędzy osadzonymi, jak np. bójki, reagowanie w sytuacjach zagrożenia. Funkcjonariusze działu ochrony pracują w bezpośrednim kontakcie, często z osobami o znacznym stopniu demoralizacji i wysokim poziomie agresji. To trudna i niebezpieczna służba.

Po służbie

„Aktywność, uprawianie różnych dyscyplin sportowych, pasje i hobby – to dzięki nim większość z nas relaksuje się zachowując pełną sprawność fizyczną i oczywiście psychiczną. „W zdrowym ciele, zdrowy duch…” - tak odpowiada na pytanie: co po służbie?,  jeden z dowódców zmiany Zakładu Karnego w Herbach.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej