„Trzeba całej zimy, by wiosną wyrosły kwiaty… ale w końcu wyrastają” (Morris West, „Córka milczenia”).

Biały puch pięknie ozdobił świat, również ten za murami herbskiej i lublinieckiej jednostki. Urokliwe krajobrazy malowane przez przyrodę fascynują i wprawiają w zadumę. Przyroda jakby zasnęła spowita warstwą puchowej pierzynki. Ale … ten czas nie będzie długi, bo przecież przyjdzie wiosna i znowu wszystko będzie kwitnąć, a bujna zieleń wprawiać będzie w zachwyt. W życiu człowieka też czasami potrzeba takiego zatrzymania się i przemyślenia własnej drogi, by potem z entuzjazmem przystąpić do działania, by realizować konstruktywne zmiany. Czas w izolacji więziennej dla wielu z osadzonych jest takim czasem, kiedy pojawia się refleksja. Funkcjonariusze Służby Więziennej wdrażając różnorodne oddziaływania penitencjarne mobilizują skazanych do podjęcia aktywności w często wcześniej im nieznanych dziedzinach i wzbudzając w nich wolę współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw. Metaforyczne i alegoryczne ujęcie zmian wynikających z pór roku, to płaszczyzna do rozmyślania, tworzenia i działania.

Opracowanie: mjr Izabela Kapkowska,
zdjęcia: mjr Izabela Kapkowska i mjr Piotr Ciwiński.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej