Dzisiaj w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach spotkali się z osobami zainteresowanymi Służbą Więzienną. W trakcie wizyty st. chor. Piotr Michałowski mł. inspektor ds. kadr, szkolenia i socjalnych oraz por. Agata Leśnikowska - starszy psycholog działu penitencjarnego omówili podstawowe zadania tej formacji i przedstawili możliwości rozwoju zawodowego. Nie pominięto również zagadnień związanych z procesem rekrutacyjnym oraz przybliżono specyfikę poszczególnych stanowisk, jakie mogą wybrać kandydaci do służby. Spotkanie było okazją do przedstawienia różnych aspektów służby ze szczególnym zwróceniem uwagi na podstawowe cele, jakie realizuje Służba Więzienna, tj. resocjalizacja i bezpieczeństwo oraz prezentacją specyfiki jednostek penitencjarnych - Zakładu Karnego w Herbach i Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu. 

Opracowanie: mjr Izabela Kapkowska,
zdjęcia: archiwum SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej