Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu przez wiele lat gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W 32. Finale również bierze aktywny udział.

Zaangażowanie osadzonych

Podstawowym celem kary pozbawienia wolności jest wzbudzanie w osobach skazanych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw. Jedną z metod realizacji tego zdania jest angażowanie osób pozbawionych wolności w czynienie dobra. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to umożliwia  i związku z tym podczas 32. Finału,  w Grudziądzu będzie można wylicytować wyroby rękodzielnicze i prace artystyczne osadzonych, a na loterii fantowej wylosować torby i piórniki uszyte przez uczennice Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Ponadto osadzeni mają możliwość wsparcia tej szczególnej akcji charytatywnej poprzez przekazanie środków finansowych, na specjalnie przygotowany numer rachunku bankowego.

Dajemy przykład

Kadra jednostki nie tylko angażuje w pomoc osadzonych. Sama także gra w Orkiestrze. Funkcjonariusze 28 stycznia br. pojawią się w niektórych sztabach, gdzie będą wspierać działania WOŚP. Wezmą także udział w biegu charytatywnym połączonym ze zbiórką środków finansowych na ten szczytny cel.

Służba Więzienna beneficjentem WOŚP

Wieloletnia współpraca grudziądzkiej Służby Więziennej z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy kilka lat temu zaowocowała profitami. W oddziale ginekologiczno-położniczym mieszczącym się w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu znajduje się sprzęt medyczny ułatwiający opiekę nad noworodkami. Korzysta z niego każdego roku około 100 dzieci, a zamieszone na sprzęcie logotypy przypominają osadzonym matkom, że „dobro się mnoży, gdy się je dzieli”.

 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: kpt. Elżbieta Kamińska, mł. chor. Magdalena Literska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej