Z okazji święta Służby Więziennej 154 funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grudziądzu odebrało awansowane na wyższe stopie służbowe.

Święto Służby Więziennej

Zgodnie z art. 15 § 2  Ustawy o Służbie Więziennej święto formacji zostało ustanowione na dzień 29 czerwca tj. Dzień Patrona formacji, którym od 2018 roku jest Święty Paweł. Wśród jego najbardziej popularnych sentencji są słowa „Omnibus omnia factus sum - "stałem się wszystkim dla wszystkich".

Charakteryzuje ono tych, którzy służą, pomagają i wspierają, tak, jak funkcjonariusze i pracownicy formacji oraz ci, którzy działają na jej rzecz.

Zgodnie z art. 53 § 1 w.w Ustawy, z okazji dnia święta Służby Więziennej następuje nadanie funkcjonariuszom kolejnego wyższego stopnia. Zwyczajowo odbywa się to podczas uroczystej akademii.

Uroczysta odprawa

Uroczysta odprawa z okazji święta Służby Więziennej w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu odbyła się 5 lipca 2023 roku. Na początku uroczystości, dyrektor jednostki ppłk Krystian Wasiński, wygłosił okolicznościowe przemówienie i przypomniał genezę święta oraz zadania Służby Więziennej. Ponadto podziękował funkcjonariuszom za trudną służbę oraz zaangażowanie w realizowane zadania. Dyrektor jednostki pogratulował także awansowanym funkcjonariuszom i złożył życzenia dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej trudnej pracy.

Płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy podczas swojego przemówienia podkreślił znaczenie grudziądzkiej Służby Więziennej, akcentując, że jest to jedna z nielicznych jednostek w kraju, o tak dużym zróżnicowaniu populacji osadzonych i adresowanych do nich oddziaływań. Podkreślił także osiągnięcia jednostki w zakresie realizacji programu praca dla więźniów oraz działalności funkcjonariuszy na rzecz lokalnej społeczności.

Awanse

Po uroczystych przemówieniach nastąpiło odczytanie rozkazów: Ministra Sprawiedliwości, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy i Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, na mocy których awansowano funkcjonariuszy jednostki.

Spośród wszystkich funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe awansowano: 11 oficerów, 7 chorążych oraz 136 podoficerów.

Goście

Tegoroczne święto obchodzono w gronie przedstawicieli instytucji, z którymi na co dzień współpracuje grudziądzka jednostka. Obecni byli przedstawiciele starostwa, miasta i gminy, Wymiaru Sprawiedliwości oraz innych służb mundurowych. Goście na ręce dyrektora jednostki przekazali funkcjonariuszom liczne życzenia, która są wyrazem istotnych relacji Służby Więziennej z wymienionymi instytucjami.

 

Fotorelację z uroczystości można zobaczyć tutaj.

Tekst/ zdjęcia: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej