Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu po raz kolejny włącza się do udziału w Narodowym Czytaniu. Lekturą dwunastej odsłony akcji jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Tegoroczne Narodowe Czytanie

Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Podczas następnych edycji przeczytano: dzieła Aleksandra Fredry, "Trylogię" Henryka Sienkiewicza,"Lalkę" Bolesława Prusa, "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego, polskie nowele, "Balladynę" Juliusza Słowackiego,"|Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej oraz "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. Narodowe Czytanie ma zachęcić do wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury. Tegoroczne Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę, 9 września 2023 roku.

Podczas tegorocznej odsłony Narodowego Czytania, bohaterem akcji jest najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do mickiewiczowskiego "Pana Tadeusza". "Nad Niemnem" cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. Nad Niemnem to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

Służba Więzienna uczestnikiem Narodowego Czytania

Po raz kolejny w tym ważnym wydarzeniu uczestniczy Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu. Od połowy sierpnia osadzeni zatrudnieni w radiowęźle grudziądzkiej jednostki, pod nadzorem funkcjonariuszy nagrywają fragmenty tegorocznej lektury Narodowego Czytania. Wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych zadbają, by całość powstałego materiału dotarła do każdej więziennej celi 9 września br. 

Czytanie wzmacnia

W  więziennej rzeczywistości czytanie nabiera nieprzypadkowo istotnego znaczenia. Propagowanie czytelnictwa nie tylko „raz do roku” podczas ogólnopolskich, czy lokalnych akcji to ważny element zajęć kulturalno-oświatowych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności. Jak wskazują badania wystarczy tylko 6 minut czytania, by obniżyć  poziom stresu aż o 68% co  ma realne przełożenie na  wyrobienie dobrego nawyku i wskazuje na konstruktywne radzenie sobie w sytuacjach trudnych. 

Te ważne cele w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu realizowane są w bibliotekach oraz w punktach bibliotecznych. Na bibliotecznych półkach na czytelników czeka tysiące woluminów, a także tytuły prasowe.


Tekst/ zdjęcie: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej