Osadzone z grudziądzkiej jednostki penitencjarnej wspomogą pracę Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych.

14 lutego 2024 roku ppłk Krystian Wasiński  - Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu podpisał umowę,  z Anną Drozdowską – Dyrektorką Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu, na zatrudnienie osadzonych.

Readaptacja społeczna skazanych

Normalizacja warunków życia osób pozbawionych wolności w zakładzie karnym to przede wszystkim środki aktywizacji skazanych, które umożliwiają im pełnienie ról społecznych. Jednym z nich jest rozbudowany system kontaktów ze światem poza murami zakładu karnego. Realizuje się to poprzez różne formy aktywności, które odgrywają istotną rolę w społecznej readaptacji skazanych. Ich celem jest nauczenie osadzonych  zachowań umożliwiających im funkcjonowanie w różnych rolach społecznych, które będą pełnić po opuszczeniu zakładu karnego.

Blisko potrzebujących

Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych to miejsce wyjątkowe. Przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kadra placówki nie tylko pomaga w nauczaniu dzieci ale także wspiera rodziców w procesie wychowawczym podopiecznych i przystosowaniu ich do wypełniania społecznych ról mimo doświadczanych trudności osobistych. Skazane poprzez kontakt z podopiecznymi oraz kadrą placówki będą miały szansę do rozwoju inteligencji emocjonalnej oraz readaptacji w myśl rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy, który zaleca kontakt skazanych z osobami poszkodowanymi przez los, co w konsekwencji może wpłynąć na zmiany w świadomości osadzonych, którzy często uznając siebie za osoby pokrzywdzone przez okoliczności życia, szukają w ten sposób usprawiedliwienia dla swoich czynów.

 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska

Zdjęcie: ppor. Marcin Wojciechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej