W Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu odbyła się wizyta studentów resocjalizacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podczas której poznali oni specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Praca z osobami pozbawionymi wolności

Studenci odwiedzający jednostkę szczególnie byli zainteresowani pracą w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Zadawali szereg pytań dotyczących funkcjonowania więzienia oraz codzienności związanej z odbywaniem kary pozbawienia wolności. Poznali specyfikę oddziaływań terapeutycznych w Oddziale Terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w Oddziale Terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu, oraz Domu dla Matki i Dziecka. Odwiedzili także Centrum Kształcenia Ustawicznego tj. miejsce, gdzie osadzone kobiety z całego kraju zdobywają wykształcenie. 

Podczas rozmów z funkcjonariuszami studenci mieli możliwość skonfrotnować nabytą już wiedzę z penitencjarystyki i resocjalizacji z praktyką.

Jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej

Istotnym elementem spotkania było również promowanie wizerunku funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zachęcanie młodych ludzi do wstąpienia w szeregi formacji. Studentom rozdano ulotki oraz udzielono odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane ze służbą. Przedstawiono jakie wymogi należy spełnić oraz jakie kompetencje są szczególności cenione u przyszłych kandydatów. Słuchaczy zapoznano ze strukturą Służby Więziennej, zakresem pracy i obowiązków poszczególnych działów. Kilku uczestników spotkania zadeklarowało chęć kontynuowania swojej przyszłej kariery zawodowej w szeregach naszej formacji . 

 

Tekst: kpt. Elżbieta Kamińska

Zdjęcia: kpt. Karolina Goss 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej