Płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz mjr Krystian Wasiński, Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu spotkali się z nadinsp. Piotrem Leciejewskim, Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy oraz insp. Mirosławem Elszkowskim, Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy na terenie grudziądzkiej jednostki penitencjarnej.

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z podstawowych zadań służb mundurowych. Skuteczność podejmowanych działań zależy od współpracy pomiędzy stronami, w związku z czym w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu odbyło się spotkanie płk. Andrzeja Gniota, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz mjr. Krystiana Wasińskiego, Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu z nadinsp. Piotrem Leciejewskim, Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy oraz insp. Mirosławem Elszkowskim, Pierwszym Zastępcą Komendanta.

Współpraca służb

Współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami systemu bezpieczeństwa to ważny element w tworzeniu spójnego i dobrze pracującego mechanizmu na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Kooperacja międzyinstytucjonalna, podejmowana w szerokim wachlarzu działalności przez Służbę Więzienną jest traktowana priorytetowo, a spotkania z przedstawicielami służb są ukierunkowane na uzyskanie praktycznych rezultatów. Wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami bezpieczeństwa sprawia, że w następstwie wystąpienia sytuacji kryzysowej i potrzeby współdziałania podejmowane decyzje są trafne, szybkie i skuteczne.

Wizyta w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu

Spotkanie było okazją do omówienia form współpracy pomiędzy Bydgoską Służbą Więzienną i Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w zakresie konwojowania skazanych i tymczasowo aresztowanych oraz wymiany informacji dotyczących zagrożeń w tym zakresie. Poruszono także kwestię monitoringu zachowania osadzonych przebywających na przepustkach i zezwoleniach na pobyty osadzonych poza jednostkami penitencjarnymi, a także w zakresie doskonalenia technik wykrywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Zaplanowano także ćwiczenia ochronno-obronne, służące doskonaleniu współpracy  w zakresie neutralizowania zagrożeń.

Poza powyższym przedstawiciele Policji podczas wizyty w grudziądzkim Zakładzie Karnym poznali jego specyfikę z uwzględnieniem indywidualnych i specyficznych odcinków pracy resocjalizacyjnej zarówno z mężczyznami jak i kobietami. Poruszono kwestię doprowadzeń kobiet z dziećmi, które następnie odbywają karę w Domu dla Matki i Dziecka, a także osób ze szczególnymi potrzebami odbywającymi karę w Oddziale dla Skazanych z Niepsychotycznymi Zaburzeniami Psychicznymi lub Upośledzonych Umysłowo. Omówiono także zasady odbywania kary przez więźniów w oddziałach mieszkalnych od jej początku do samego końca, z uwzględnieniem roli Policji w przypadku zwalniania więźniów mogących stanowić zagrożenie dla społeczeństwa. Ważnym elementem spotkania było także ustrukturyzowanie zasad współpracy w przypadku zagrożeń zewnętrznych.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej