W dniach 03.09.-29.10.2023 roku skazane kobiety miały możliwość uczestniczyć w terapii zajęciowej realizowanej przez przedstawicieli Stowarzyszenia "Postis", finansowanej z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W dniach 03.09.-29.10.2023 roku na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi skazane kobiety miały możliwość uczestniczyć w terapii zajęciowej realizowanej przez przedstawicieli Stowarzyszenia "Postis", finansowanej z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Prowadzone wobec skazanych kobiet oddziaływania miały na celu zmniejszenie ryzyka powrotu do przestępstwa poprzez dostarczenie im wiedzy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem oraz sytuacjami trudnymi, wzmacnianie przekonań o możliwości konstruktywnego poradzenia sobie z przeżywanymi emocjami, a także zapoczątkowanie nabywania nowych umiejętności radzenia sobie ze stresem i przykrymi emocjami,a zwłaszcza złością. Ważnym aspektem powyższych zajęć była również nauka powstrzymywania się od agresji i przemocy.

Znaczna część popełnianych przestępstw wiąże się ze sztywnością i nieadekwatnością zachowań oraz sposobów radzenia sobie z emocjami, w zależności od zmieniających się warunków jak i występujących sytuacji. Z tego powodu istotną rolę w zapobieganiu powrotowi do przestępstwa odgrywają oddziaływania ukierunkowane na zmianę postaw skazanych wobec sytuacji trudnych, problemowych, dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z odmiennymi od dotychczas stosowanych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz własnymi emocjami.

 

Zdjęcia i tekst: st. szer. Daria Cicherska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej