Programy resocjalizacyjne realizowane w warunkach izolacji penitencjarnej ukierunkowane są między innymi na sprzyjanie aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia, kształtowanie postaw społecznych i poznawczych czy zapobieganie negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec osadzonych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności.

Readaptacja

Programy resocjalizacyjne to programy, które pomagają skazanym w procesie readaptacji i przygotowaniu do powrotu do społeczeństwa. W Polsce istnieje wiele programów resocjalizacyjnych, które są oferowane w jednostkach penitencjarnych. 

Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie - Koźlu od lat łączy programy resocjalizacyjne z pomocą. Tym razem Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kędzierzynie - Koźlu będzie mogła się pochwalić odświeżonym i pięknie przygotowanym korytarzem. W sam raz na powrót dzieci po feriach, które w województwie opolskim są na półmetku.

Służba Więzienna dla lokalnej społeczności

Cieszymy się, że po raz kolejny możemy uczestniczyć w lakalnym życiu społeczności. A osadzeni niejednokrotnie doceniają możliwość nabycia nowych doświadczeń i umiejętności. Dlatwego zawsze tak chętnie uczestniczą w owych programach i pod czujnym okiem funkcjonariuszy poddają się resocjalizacji.

tekst i zdjęcia: st. kpr. Karolina Stąpor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej