Dzięki inicjatywie kierownictwa Oddziału Zewnętrznego w Strzelcach Opolskich odbyło się pierwsze szkolenie z technik interwencji w małych pomieszczeniach, kajdankowania i obezwładniania agresywnych i niebezpiecznych osób. Szkolenie zostało przeprowadzone przez doświadczonych funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy specjalizują się w takich sytuacjach.

Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji i umiejętności policjantów, którzy muszą stawiać czoła trudnym i nieprzewidywalnym zdarzeniom, takim jak wtargnięcie do mieszkania, gdzie znajdują się uzbrojeni przestępcy, zakładnicy lub ofiary przemocy. Szkolenie obejmowało zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, w której uczestnicy mogli ćwiczyć różne scenariusze interwencji.

Szkolenie było częścią współpracy między Policją a Służbą Więzienną, która ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy, a także wzmacnianie współdziałania i zaufania między obiema formacjami.

 

zdjęcia i tekst: por. Tomasz Tomczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej