W dniu 1 lipca na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentarzystów i szefów służb.
 Najważniejszym momentem uroczystości była promocja na pierwszy stopień oficerski - podporucznika Służby Więziennej dla absolwentów studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie penitencjarystyki. Tegoroczne obchody były wyjątkowe dla 11 funkcjonariuszy z tutejszej jednostki, którym Stopień podporucznika Służby Więziennej nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość była zwieńczeniem niemal rocznego szkolenia w ramach studiów podyplomowych, które wymagało od funkcjonariuszy dużo nauki, poświęcenia i zaangażowania. Zarówno dla funkcjonariuszy jak i przybyłych na uroczystość ich rodzin była to niewątpliwie doniosła i pełna wzruszeń chwila, która zostanie w pamięci na długi czasu. Nadanie stopnia podporucznika umożliwia dalszy postęp w ramach rozwoju zawodowego funkcjonariuszy, a także otwiera możliwości dalszych awansów.
 
 
Wszystkim nowym oficerom życzymy dużo satysfakcji, wytrwałości, a także awansów służbowych i spełniania się na drodze służbowej jak i prywatnej.
 
 
 
Zdjęcia: zespół prasowy CZSW
Tekst: ppor. Paweł Cyrulik
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej