Wspólne ćwiczenia Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej i Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, zakładał scenariusz odbicia budynku zakładu karnego przejętego przez uzbrojonych osadzonych.

Wspólne ćwiczenia Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej i Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji: Scenariusz odbicia budynku zakładu karnego przejętego przez uzbrojonych osadzonych.

W dniach 24 maja 2024 roku odbyły się wspólne ćwiczenia Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Wrocławia, Opola, Gorzowa Wielkopolskiego, Łodzi, Katowic, Poznania, w szkoleniu wzięli udział również żołnierze z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, Oddziały Prewencji Policji oraz Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej. Ćwiczenia miały miejsce na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu i były przygotowane z najwyższą starannością, aby symulować możliwie najrealniejszy scenariusz kryzysowy.

Scenariusz ćwiczeń zakładał przejęcie kontroli nad zakładem karnym przez uzbrojonych osadzonych, którzy zdobyli broń podczas buntu. W wyniku dramatycznych wydarzeń, więźniowie wzięli jako zakładników grupę studentów, którzy przebywali w zakładzie na praktykach. Zadaniem jednostek interwencyjnych było zaplanowanie oraz przeprowadzenie szturmu i odbicie zakładników, jednocześnie minimalizując ryzyko dla ich życia i zdrowia.

**Przygotowania i planowanie**

Ćwiczenia rozpoczęły się od szkolenia z zakresu szczegółowego zaplanowania operacji, które następnie wdrożono do realizacji. Wzięto pod uwagę różne aspekty operacyjne, takie jak logistyka, komunikacja, medyczne wsparcie oraz potencjalne reakcje skazanych. Tylko kilka osób znało pełny konspekt i założenia szkolenia oraz szturmu. Dowodzący działaniami przygotowując się do akcji posiadali wiedzę jedynie w podstawowym zakresie, które byłby do zdobycia w trakcie realnego starcia. Priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa zakładnikom oraz minimalizacja strat w ludziach.

W trakcie szturmu grupy taktyczne użyły środków do obezwładniania, takich jak gaz łzawiący i granaty hukowe, aby zdezorientować przestępców i zyskać przewagę taktyczną.

Po przejęciu kontroli nad sytuacją, grupy ratunkowe szybko ewakuowały zakładników i udzieliły im pierwszej pomocy.

Ćwiczenia niewątpliwie zakończyły się sukcesem, potwierdzając wysoki poziom przygotowania i współpracy między jednostkami. Analiza przeprowadzonych działań pozwoliła zidentyfikować obszary wymagające dalszego doskonalenia, szczególnie w zakresie komunikacji między jednostkami oraz szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniające się warunki operacyjne.

Ćwiczenia te były również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i umocnienia współpracy między różnymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Takie działania są niezbędne, aby być przygotowanym na różne scenariusze kryzysowe, zapewniając bezpieczeństwo obywateli oraz integralność systemu penitencjarnego.

Tekst i zdjęcia: ppor. Paweł Cyrulik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej