Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności jest jedną z podstaw rozwoju zawodowego dla funkcjonariuszy.

 

 

W ostatnim czasie zorganizowano kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla funkcjonariuszy GISW, a także re-certyfikujący kurs dla funkcjonariuszy tutejszej jednostki. Ratowanie życia i zdrowia osobie poszkodowanej wymaga nie tylko odwagi i zimnej krwi, ale przede wszystkim wiedzy i umiejętności. Celem kształcenia jest przygotowanie ich do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego pozwalającym na uzyskanie tytułu „Ratownika" w świetle Ustawy o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego i tym samym uzyskać najwyższy możliwy stopień wyszkolenia w zakresie ratownictwa dostępny dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Jego program jest ściśle określony w przepisach prawa (m.in. jest to ramowy program kursu opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia), a prowadzić go mogą wyłącznie posiadające odpowiednie do tego celu uprawnienia podmioty.

Organizowany kurs składał się przede wszystkim z ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych. Swoim zakresem obejmował najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą okazać się przydatne w codziennych sytuacjach. Funkcjonariusze, którzy ukończyli taki kurs poszerzyli wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, zapoznali się z procedurami postępowania w poszczególnych zdarzeniach, a także przygotowano ich na trudne i często niebezpieczne sytuacje, z jakimi mogą się spotykać podczas swojej służby. Jednym z głównym zadań Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej jest zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku w jednostkach penitencjarny
ch. Biorąc udział w interwencjach niejednokrotnie spotykają się z sytuacjami, w których przydatna będzie zdobyta wiedza podczas kursu. Dodatkowo funkcjonariusze GISW realizując liczne konwoje, wiele razy udzielali pomocy osobom, które zostały poszkodowane wypadkach. Oby nigdy nie musieli wykorzystywać zdobytej przez siebie wiedzy, jednak z doświadczenia wiemy, że nowe umiejętności przełożą się na zwiększone bezpieczeństwo funkcjonariuszy, skazanych, a także innych osób które takiej pomocy będą potrzebowali.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej