W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu, podobnie jak w szkołach w całym kraju, o godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin maturalny z języka polskiego.

Osadzeni zmierzą się z tymi samymi zagadnieniami i zadaniami, co abiturienci na wolności. Obowiązkowo muszą zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Egzamin dojrzałości zdawany za więziennymi murami niczym nie różni się od tego, który zdaje się w szkołach na wolności. Podlega on nadzorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a arkusze maturalne są takie same, jak dla uczniów w szkołach zewnętrznych.

Poziom zdawalności, jaki osiągali uczniowie więziennych szkół, nie odbiegał od tego z wolności. Nauczanie w izolacji penitencjarnej stanowi bowiem jedno z elementarnych narzędzi oddziaływania resocjalizacyjnego i przez kadrę penitencjarną traktowane jest tuż obok pracy osadzonych priorytetowo.

Edukacja osób odbywających karę pozbawienia wolności stanowi jeden z podstawowych środków oddziaływania penitencjarnego. Nauczanie umożliwia skazanym niejednokrotnie zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, które dają możliwość znalezienia pracy po opuszczeniu zakładu karnego i są ważnym czynnikiem zapobiegającym zjawisku recydywy.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy połamania piór! Pamiętajcie, że matura to jedynie kolejny etap Waszego życia, edukacji i rozwoju. Niech te dni będą dla Was okazją do sprawdzenia swoich umiejętności, a także do pokazania swojego potencjału.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej