W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu cyklicznie realizowany jest program readaptacyjny „Perfekcyjna Pani Domu”, który skupia się na aspektach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Więzienie często jest miejscem, gdzie skazani mają szansę na refleksję, samorozwój i przygotowanie do życia po opuszczeniu murów zakładu karnego. Dla wielu kobiet, przebywających za kratami, niezwykle istotne jest nie tylko odzyskanie wolności, ale także odzyskanie pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Program ten ma na celu nie tylko nauczenie praktycznych umiejętności, ale także wspieranie rozwoju osobistego i społecznego skazanych kobiet. Programem są objęte skazane posiadające deficyty w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Głównym założeniem programu jest zdobycie umiejętności związanych z utrzymywaniem i zarządzaniem gospodarstwa domowego, których osadzone często niestety nie posiadają. Oprócz tego pożądanym efektem będzie swobodne, twórcze korzystanie z nabytej wiedzy w celu rozwijania zainteresowań, zdolności w sferze podjęcia pracy po opuszczeniu zakładu karnego, kształtowania szacunku dla pracy, wyeliminowanie niechęci do prac domowych oraz rozpoznawania własnych potrzeb i rozwijania umiejętności dbania o siebie i własne zasoby. Program ma na celu zachęcenie skazanych do wykonywania prac domowych, ich twórcze rozwijanie oraz wzrost samoświadomości i poczucia własnej wartości.

            Taka readaptacja ma na celu nie tylko naukę umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, ale także promowanie zdrowego podejścia do pielęgnacji oraz budowanie pewności siebie poprzez dbałość o swój wygląd. Skazane kobiety uczestniczą w regularnych zajęciach, podczas których są uczone często podstawowych umiejętności. W ramach programu mają one możliwość spotkań z wykwalifikowaną kosmetyczką, która demonstruje osadzonym techniki makijażu oraz pielęgnacji skóry. Program ten to również nauka umiejętności praktycznych, miejsce do rozmów i wymiany doświadczeń, które pomagają uczestniczkom w budowaniu relacji i wzajemnym wsparciu. Istotną częścią tego programu jest też kształtowanie świadomości kobiet na temat zdrowego stylu życia.

            Efekty programu resocjalizacyjnego są widoczne nie tylko w poprawie wyglądu zewnętrznego uczestniczek, ale także w ich ogólnej postawie i samopoczuciu. Kobiety, które uczestniczyły w tych zajęciach, często wyrażają większą pewność siebie i gotowość do zmiany swojego życia na lepsze po opuszczeniu więzienia. Dla wielu z nich program ten stanowi istotny krok w procesie resocjalizacji i reintegracji społecznej. Program resocjalizacyjny, który łączy w sobie elementy prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym wizażu i dbałości o siebie, nie tylko pomaga skazanym kobietom poprawić swoje umiejętności, ale także buduje ich pewność siebie i motywuje do pozytywnych zmian. Jest to doskonały przykład innowacyjnego podejścia do resocjalizacji, które uwzględnia nie tylko aspekty praktyczne, ale także psychologiczne i społeczne potrzeby uczestników. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest realne wsparcie dla osób pozbawionych wolności w ich drodze do ponownego włączenia się w społeczeństwo.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej