Pojęcie wolontariatu rozumiemy powszechnie, jako dobrowolną, a jednocześnie nieodpłatną pracę na rzecz społeczeństwa. Wolontariat jest jedną z bardzo skutecznych form resocjalizacji.

Osadzony uczy się pomagać drugiemu człowiekowi, oraz czuje się za niego odpowiedzialny. Ma też świadomość, że to praca na rzecz konkretnej, lokalnej społeczności, z którą integruje się.

Nasi osadzeni od kilku dni włączyli się w pomoc dla Hospicjum dla Dzieci Dolnego ŚląskaFormuła Dobra” z siedzibą we Wrocławiu. Jest to Hospicjum domowe zapewniające opiekę holistyczną nieuleczalnie – terminalnie chorym dzieciom oraz dzieciom jeszcze nienarodzonym. W chwili obecnej hospicjum opiekuje się ponad 100 małymi pacjentami z terenu województwa dolnośląskiego i są największą jednostką tego typu w województwie. Ze względu na rozmiary województwa hospicjum posiada sieć filii – działających dla regionów Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Zgorzelca i Kłodzka – zapewniających bezpieczeństwo, krótki czas dojazdu do dzieci zamieszkałych w dużej odległości od Wrocławia. Z uwagi na dużą liczbę dzieci, które potrzebują pomocy fundacja pozyskała podpiwniczenie jednego z lokali. Niestety pomieszczenia te wymagały gruntownego remontu, do którego nasi funkcjonariusze zaangażowali osadzonych. Mają oni za zadanie wyburzyć stare ścianki działowe oraz przygotować pomieszczenia do przechowywania przedmiotów niezbędnych w pracy fundacji.

 

Z prac, jakie nieodpłatnie przeprowadzają osadzeni w pomieszczeniach fundacji, zadowoleni są zarówno pracownicy, jak i sami osadzeni. Nikt się nie spodziewał, że tak szybko i z zaangażowaniem osadzeni będą wykonywać swoje zadania. Według pracowników fundacji osadzeni pracują sumiennie i z dużym zapałem.

 

Podstawą zatrudnienia nieodpłatnego skazanych są przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 53, z późn. zm.), w szczególności przepis art. 123 a kkw wraz z przepisami wykonawczymi. Praca świadczona przez skazanych ma dobrowolny charakter i jest udzielana za jego pisemną zgodą.

Wolontariat to swego rodzaju wyzwanie, podczas którego zwykle można zyskać znacznie więcej niż zainwestować. Osadzeni będąc wolontariuszami mają możliwość poznać wielu wspaniałych ludzi, zyskać nowe umiejętności i kwalifikacje, a także wykształcić w sobie cenne cechy charakteru i osobowości, które są kapitałem na całe życie. Doświadczenia jakie wyniosą z wolontariatu dadzą im okazję do kształtowania i rozwijania samodzielności, zaradności, elastyczności, wszechstronności, otwartości, tolerancji, wiary we własne siły i życzliwość ludzi, bycia użytecznym, pomocnym, wytrzymałym i wytrwałym.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Paweł Cyrulik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej