W miniony piątek w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu nasi funkcjonariusze wzięli udział w spotkaniu studentów ze służbami mundurowymi!

Studenci, jako potencjalni kandydaci do służby mogli się dowiedzieć, jak wygląda praca w Służbie Więziennej, a także poznać wymagania wobec kandydatów, jakie stawia Służba Więzienna. Funkcjonariusze naszej jednostki opowiedzieli o swojej pracy, z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć na co dzień oraz przedstawili również wymogi rekrutacyjne. Studenci zostali zapoznani również o dodatkowych świadczenia pieniężnych, na jakie mogą liczyć funkcjonariusze oprócz uposażenia! Zostały omówione takie świadczenia jak:

 • zasiłek na zagospodarowanie

 • zwrot kosztów przejazdu

 • nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi

 • nagrody jubileuszowe

 • dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby

 • rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę

 • świadczenie motywacyjne

 • W razie śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługuje zasiłek pogrzebowy.

 • W razie śmierci funkcjonariusza w związku ze służbą przysługuje pomoc finansowa na kształcenie dzieci.

 • Funkcjonariuszowi, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, oraz każdemu z członków jego rodziny przysługuje świadczenie w postaci dopłaty do wypoczynku, w wysokości 35% najniższego uposażenia zasadniczego w Służbie Więziennej, według stawek obowiązujących w dniu wypłaty świadczenia.

 

Po części teoretycznej studenci mogli zapoznać się z pracą przewodnika psa specjalnego, a także zobaczyć wyposażenie i uzbrojenie jakim dysponuje nasza formacja. Dużym zainteresowaniem, głównie dla studentów z kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne była sekcja Grupy Interwencyjne Służby Więziennej stacjonującej przy Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

 

 

Przypominamy, że do dnia 24 czerwca 2022r. trwa nabór na niżej wymienione stanowiska:

MŁODSZY(A) PIELĘGNIARZ(KA) / MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY

Wynagrodzenie - osoby do 26 roku życia netto: 4.167,80 zł powyżej 26 roku życia netto: 3.856,80 zł,

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY - 17 etatów

Wynagrodzenie - osoby do 26 roku życia netto: 3.937,57 zł powyżej 26 roku życia netto: 3.669,57 zł

MŁODSZY INSTRUKTOR DS. TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Wynagrodzenie – osoby do 26 roku życia netto: 4.167,80 zł powyżej 26 roku życia netto: 3.856,80 zł.

 

Więcej szczegółów na https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu!

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej