W dniach 15 marca 2024 roku w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu odbyły się równocześnie ćwiczenia zgrywające Grup Interwencyjnych Służby Więziennej podległych Dyrektorom Okręgowym Służby Więziennej w Katowicach oraz Opolu, a także szkolenie dla przewodników psów służbowych. 
W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu odbyły się ćwiczenia zgrywające Grup Interwencyjnych Służby Więziennej oraz szkolenie dla przewodników psów służbowych.
Ćwiczenia zgrywające GISW
Ćwiczenia Grup Interwencyjnych Służby Więziennej są ważnym elementem w utrzymaniu bezpieczeństwa w zakładach karnych, zarówno w zakresie prewencji jak i są odpowiedzialni za szybką reakcję w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej.
Celem ćwiczeń było podniesienie umiejętności zawodowych w zakresie realizacji zadań służbowych wykonywanych przez funkcjonariuszy Grup Interwencyjnych Służby Więziennej. Na uczestników ćwiczeń zgrywających czekał przygotowany scenariusz obejmujący symulacje różnych sytuacji, takich jak bunt więźniów, próba samobójcza czy sytuacja zakładnicza, która może się wydarzyć w toku codziennych służb. Regularne wspólne treningi są kluczowe dla utrzymania gotowości tych jednostek do działania w sytuacjach kryzysowych. Pozwala to grupom interwencyjnym na doskonalenie swoich umiejętności w szybkiej i skutecznej reakcji, w tym właściwego postępowania na czas likwidacji zagrożeń oraz zastosowanie rozwiązań taktycznych w zakresie działań interwencyjnych. Podczas szkolenia doskonalono zasady w zakresie sposobów komunikacji,  decyzyjności czy wzajemnego ubezpieczania się. Uczestnicy doskonalili też umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenie psów służbowych
W dzisiejszych czasach zagrożenia związane z przemytem narkotyków do zakładów karnych stają się coraz bardziej złożone i wymagają skutecznych środków zapobiegawczych. Jednym z najbardziej efektywnych narzędzi w walce z tym problemem są specjalnie przeszkolone psy służbowe do wykrywania narkotyków. Szkolenie tych zwierząt, odgrywają ważną rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa na terenie zakładu karnego.
Przewodnicy psów służbowych specjalnych dokonali kontroli wyznaczonych cel oraz pomieszczeń w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu. W ramach wyznaczonych grup przewodnicy wraz z psami mogli doskonalić umiejętności użytkowe w zakresie węchu swoich podopiecznych na specjalnie przygotowanych punktach szkoleniowych, gdzie znajdowały się wcześniej ukryte substancje odurzające.
Przewodnicy psów służbowych patrolowo-obronnych na stworzonym stanowisku szkoleniowym z pozorantem w zakresie panowania nad zwierzęciem i wykształceniem u niego odpowiednich odruchów oraz nawyków posłuszeństwa. Głównym celem szkolenia było doskonalenie u psa atakowanie agresora jedynie na komendę przewodnika. W celu bezpiecznego przeprowadzenia ćwiczeń pozorant był ubrany w specjalny ubiór ochronny, a ponadto wcześniej przeszedł specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie.
Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu mjr Roman Oraczewski w imieniu własnym oraz Dyrektora Okregowego Służby Więziennej w Opolu na odprawie podsumowującej ćwiczenia podziękował wszystkim uczestników zajęć za sprawne i bezpieczne ich przeprowadzenie. Szczególne podziękowania skierował do mł. asp. Mateusza Jankowskiego z Ogniwa Przewodników Psów Służbowych KMP we Wrocławiu za przyłączenie się i częściowe przeprowadzenie ćwiczeń i funkcjonariuszy Służby Więziennej.  
 
Tekst i zdjęcia; ppor. Paweł Cyrulik
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej