Przewodnicy psów służbowych specjalnych razem ze swoim podopiecznym z okręgu opolskiego odbyli wspólne ćwiczenia na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu. Szkolenie było doskonałą okazją do wymiany informacji na temat technik i indywidualnych metod szkolenia obowiązujących w Służbie Więziennej.

W szkoleniu udział wzięli przewodnicy wraz z psami przystosowanymi do wyszukiwania narkotyków. Głównym celem tej współpracy było podniesienie wartości użytkowych psów specjalnych oraz wymiana doświadczeń w zakresie kynologii służbowej.

Funkcjonariusze w trakcie wspólnych zajęć na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu pracowali nad rozwijaniem umiejętności psów specjalnych podczas wykrywania zapachów narkotyków. Szkolenie przygotowane przez przewodnika psa z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu polegało na odnajdywaniu markerów środków odurzających ukrytych w różnych pomieszczeniach oraz kontroli wybranych cel mieszkalnych.

W ramach przeprowadzonego szkolenia przewodnicy doskonalili umiejętności z zakresu pracy węchowej psów oraz taktyki i techniki wyszukiwania i odnajdywania ukrytych środków narkotycznych. Podkreślić należy, że wspólne zajęcia przewodników psów specjalnych z naszego okręgu pozwalają na nabywanie nowych umiejętności, na wymianę doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji, co bezpośrednio przekłada się na wzrost bezpieczeństwa na terenie jednostki organizacyjnej.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Paweł Cyrulik 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej