Szkolenie dla Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej i przewodników psów służbowych z pierwszej pomocy dla psów służbowych w zakresie K9 First Aid według wytycznych K9 TCCC/TECC

W 20 maja bieżącego roku odbyło się specjalistyczne szkolenie dla Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej oraz przewodników psów służbowych z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu oraz Aresztu Śledczego we Wrocławiu, skoncentrowane na udzielaniu pierwszej pomocy dla psów służbowych. Szkolenie to, przeprowadzone przez PROJECT K9 MED., zorganizowane w oparciu o wytyczne K9 TCCC (Tactical Combat Casualty Care) i TECC (Tactical Emergency Casualty Care), miało na celu przygotowanie funkcjonariuszy do skutecznego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ich czworonożnych partnerów.

**Program Szkolenia**

Szkolenie obejmowało zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty pierwszej pomocy dla psów. Kluczowym elementem szkolenia były zajęcia praktyczne, podczas których funkcjonariusze mieli okazję ćwiczyć zdobyte umiejętności na specjalnych manekinach psów oraz na swoich podopiecznych. Symulacje realistycznych sytuacji, takich jak obrażenia bojowe czy urazy w wyniku wypadków, pozwoliły uczestnikom na przećwiczenie natychmiastowej reakcji i skutecznego udzielania pierwszej pomocy.

**Wytyczne K9 TCCC/TECC**

Szkolenie opierało się na wytycznych K9 TCCC/TECC, które są specjalnie dostosowane do potrzeb psów służbowych w sytuacjach taktycznych i nagłych. Te standardy są uznawane na całym świecie za najlepsze praktyki w zakresie pierwszej pomocy dla psów służbowych, zapewniając kompleksowe podejście do opieki medycznej w warunkach bojowych i kryzysowych.

**Znaczenie Szkolenia**

Zarówno Grupa Interwencyjna Służby Więziennej, jak i przewodnicy psów, podkreślali znaczenie takiego szkolenia dla poprawy bezpieczeństwa ich czworonożnych towarzyszy. Psy służbowe są nieocenionymi partnerami w pracy, a ich zdrowie i bezpieczeństwo są priorytetem. Dzięki zdobytym umiejętnościom, funkcjonariusze są teraz lepiej przygotowani do szybkiego i skutecznego działania w sytuacjach zagrożenia.

**Podsumowanie**

Szkolenie z zakresu K9 First Aid według wytycznych K9 TCCC/TECC to istotny krok w kierunku podnoszenia standardów opieki nad psami służbowymi. Dzięki niemu, Grupa Interwencyjna Służby Więziennej oraz przewodnicy psów zyskali niezbędne umiejętności, które mogą uratować życie ich czworonożnych partnerów w sytuacjach krytycznych. Szkolenie to jest przykładem profesjonalizmu i zaangażowania w ochronę zdrowia i życia zarówno ludzi, jak i zwierząt w służbie publicznej.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej