Głównym celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz misją znajdującego się w naszych murach Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzącego zajęcia dla osadzonych.

W dniu 04.04.2024r. Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu odwiedziła grupa studentów – funkcjonariusyz w służbie kandydackiej 2 roku studiów II stopnia Akademia Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka pod opieką pani dr. Doroty Kanarek-Lizik oraz mjra. Jacka Jasińskiego.Powyższa wizyta odbyła się w ramach przedmiotu: edukacja w warunkach penitencjarnych i była doskonała okazją do porównania przez studentów teorii i praktyki. Funkcjonariusze w służbie kandydackiej w rozmowie z dyrektorem szkoły Krzysztofem Cwojdzińskim oraz p. Aleksandrą Sienkiewicz mogli zapoznać się szczegółowo z ofertą edukacyjną szkoły oraz ze specyfiką kształcenia osadzonych w warunkach izolacji penitencjarnej. Wizyta studentów zakończyła się wspólnym zapoznaniem obiektów Centrum Kształcenia Ustawicznego w tym sal lekcyjnych, pracownią komputerową oraz warsztatami budowlanymi i elektrycznymi. Całość wizyty zakończono podziękowaniem przedstawicieli Akademii Wymiaru Sprawiedliwości złożonymi na ręce kierownictwa CKU za możliwość zapoznania się z jego funkcjonowaniem.

Tekst i zdjęcia: ppor. Paweł Cyrulik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej