Drogie Panie, Z okazji Dnia Kobiet chciałbym złożyć Wam serdeczne życzenia w imieniu własnym oraz  całego personelu zakładu karnego. Wasza obecność i wkład w naszą jednostkę są niezmiernie ważne i cenione. Życzę Wam, abyście zawsze miały siłę do podejmowania trudnych decyzji, cierpliwość w trudnych sytuacjach oraz radość z każdego osiągnięcia zawodowego. Niech Wasza słuzba przynosi satysfakcję i nieustający rozwój. Dziękuję Wam za Waszą codzienną służbę oraz wkład w tworzenie bezpiecznego środowiska dla nas wszystkich. Bądźcie dumne z siebie i pamiętajcie, że Wasza praca ma znaczenie. Z serdecznymi życzeniami, mjr Roman Oraczewski
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej