Wykład przedstawiciela Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

W dniu 5 lipca br. grupa 20 osadzonych z tutejszego zakładu karnego wysłuchała wykładu p. Piotra Kilańczyka, pracownika łódzkiego Oddziału IPN, poświęconego Narodowemu Świętu Niepodległości - 11 listopada. Prelekcja stanowiła dla osób pozbawionych wolności okazję do przypomnienia sobie okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości związanych m. in. z przybyciem do Warszawy Józefa Piłsudskiego i przekazaniem mu przez Radę Regencyjną zwierzchnictwa nad Wojskiem Polskim oraz rozbrajaniem garnizonów austriackich i niemieckich. Słuchacze poznali sylwetki takich polityków jak wspomniany już Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Ignacy Jan Paderewski czy Jędrzej Moraczewski, a także dowiedzieli się jakim aktem prawnym nadano obchodom 11 listopada rangę święta państwowego. Przeprowadzane przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej wykłady dla osadzonych w istotny sposób wpływają na kształtowanie wśród osób pozbawionych wolności szeroko rozumianej świadomości narodowej. Opisywaną prelekcję zorganizowano w ramach przedsięwzięć podejmowanych przez ZK Nr 2 w Łodzi z okazji zbliżającego się Jubileuszu 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Tekst: mł. chor. Michał Góra

Zdjęcia: szer. Małgorzata Woźniak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej