13 listopada w Raciborskim Centrum Kultury odbył się uroczysty apel z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym roku uroczystość była wspólnym przedsięwzięciem Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Lasów Państwowych i Straży Miejskiej.

W wydarzeniu, którego gospodarzem był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek, wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy wszystkich wymienionych służb z Komendantami na czele. Obecni byli: Komendant Powiatowy PSP w Raciborzu st. bryg. Jarosław Ceglarek, Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu podinsp. Marek Ryszka, Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu mjr Grzegorz Skowronek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie Marcin Fischer oraz Komendant Straży Miejskiej w Raciborzu Wiesław Buczyński.

Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych, miejskich oraz reprezentanci współdziałających służb mundurowych i instytucji z terenu województwa śląskiego i opolskiego. Obecni byli uczniowie patronackich szkół o profilu Straży Granicznej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wraz z Dyrektorem dr. Marcinem Kunickim oraz z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach wraz z Panią Dyrektor Grażyną Kowalską. Swoją obecnością zaszczycili nas także Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Damian Sieber.

 

Obecne były, także poczty sztandarowe Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, Straży Miejskiej w Raciborzu, Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz Zakładu Karnego w Raciborzu.

 

Podczas uroczystości Medalem za Zasługi dla Więziennictwa, który nadał Minister Sprawiedliwości, odznaczono 2 funkcjonariuszy Służby Więziennej

 

Ponadto awanse na kolejne stopnie służbowe otrzymało 25 funkcjonariuszy SW, w tym: 2 funkcjonariuszy w korpusie oficerskim, 5 funkcjonariuszy w korpusie chorążych i 11 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów oraz 7 funkcjonariuszy w korpusie szeregowych.

 

Tekst oraz zdjęcia: Rzecznik ZK Racibórz - Justyna Poznakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej