13 listopada br. w Zakładzie Karnym w Raciborzu odbyła się ceremonia wręczenia aktów nadania wyższych stopni służbowych oraz odznaczeń, które uroczyście przekazał funkcjonariuszom Dyrektor tutejszej jednostki, płk Grzegorz Kosiński.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Dyrektorowi Zakładu Karnego. Następnie odegrano hymn państwowy. Podczas mowy powitalnej wygłoszonej dla zgromadzonych funkcjonariuszy, Dyrektor jednostki nawiązał do początków powstawania Naszej formacji - jej 101-letniej tradycji. W swojej przemowie Dyrektor nawiązał do wartości, jaką w życiu człowieka jest zaszczyt noszenia munduru i pełnienia służby dla społeczeństwa. Podkreślił także fakt, iż Służba Więzienna jest trzecią pod względem liczebności formacją mundurową, wskazując tym samym na niebagatelne znaczenie Naszej Służby w strukturach bezpieczeństwa kraju. Podczas wręczania aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz odznak, Dyrektorowi Zakładu Karnego towarzyszyli Jego Zastępcy.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor wyraził swoje podziękowania za trudną i ciężką służbę oraz wysiłek wkładany przez funkcjonariuszy i pracowników w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych.

Tekst: por. Maciej Konior.

Zdjęcie: por. Maciej Konior.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej