W ramach działań ochronnych w Zakładzie Karnym w Raciborzu 4 grudnia zrealizowano ćwiczenia z zakresu współdziałania z jednostkami Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

W planie ćwiczeń uwzględniono następujące tezy:

1.współdziałanie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie likwidacji pożaru;

2.próba ucieczki przez osadzonych w trakcie konwojowania – działania wspólne z jednostką Policji.

W pierwszym etapie ćwiczono przede wszystkim działania funkcjonariuszy w celu ograniczenia rozmiaru pożaru, współdziałanie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie likwidacji pożaru oraz przeprowadzenia ewakuacji osadzonych z rejonu zagrożenia.

Podczas realizacji drugiej z tez doskonalono metody kierowania załogą w przypadku powstania zagrożenia, sprawdzono umiejętności i sprawność funkcjonariuszy w działaniach ochronnych.

Działania te wpisują się w kanon Służby Więziennej, jakim jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie tutejszej jednostki. Działania te zmierzają także do wypracowania swoistych procedur oraz mechanizmów postępowania funkcjonariuszy tut. jednostki w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa jednostki lub konwoju.

Tekst: por. Maciej Konior

Zdjęcia: por. Maciej Konior

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej