Raciborscy funkcjonariusze Służby Więziennej zorganizowali wystawę poświęconą bł. ks. Richardowi Henkesowi. To część pracy wychowawczej z osadzonymi.

Ideą wystawy było zaprezentowanie sylwetki bł. Richarda Henkesa, ofiary hitlerowskich prześladowań księży, który przebywał w tut. jednostce penitencjarnej.

"Ale nie tylko z tego powodu pokazujemy jego osobę. Głównie ze względu na jego postawę niezwykłej miłości bliźniego. Do tego stopnia pokochał bliźnich, że poświęcił życie ratując chorych na tyfus w obozie koncentracyjnym w Dachau" - podkreśla więzienny wychowawca, Justyna Poznakowska.

W tak szczególnym miejscu jakim jest więzienie, tego typu działanie ma wielkie znaczenie. Rozbudza empatię i inspiruje do zweryfikowania własnych postaw i wartości. Afirmuje wartość ludzkiego życia i przeciwdziała postawie negacji życia. Aktywizowanie osadzonych do udziału w tego typu inicjatywie uwrażliwia ich na ludzkie dramaty, jakie mogą dotknąć każdego, bez względu na wyznanie, rasę, płeć oraz czas i miejsce w historii.

Wystawa został zorganizowana dzięki uprzejmości radnych miasta Raciborza.

opr. Tomasz Brzozowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej