W dniu 3 marca 2020 roku w raciborskim zakładzie karnym odbyła się uroczysta odprawa podsumowująca rok 2019.

We wtorek na świetlicy Zakładu Karnego w Raciborzu odbyła się coroczna odprawa służbowa z udziałem Z-cy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach – ppłka Łukasza Górnego. W odprawie wziął udział Dyrektor raciborskiej jednostki, jego zastępcy oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Odprawa rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Kierownika Działu Ochrony. Następnie ppłk Górny wygłosił przemowę okolicznościową nawiązującą do zadań, które stoją przed dzisiejszą Służbą Więzienną – trzecią co do liczebności formacją mundurową w naszym kraju. Podczas odprawy przełożony złożył także serdeczne gratulacje nowemu Dyrektorowi raciborskiej jednostki penitencjarnej.

W kolejnej części odprawy kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu karnego szeroko omówili zagadnienia z zakresu nadzorowanych przez nich działów. Kwestie ochronne, penitencjarne, prawne i kadrowe to tylko niektóre z tematów jakie zostały omówione. Nie zabrakło także nawiązań do kwestii omówionych podczas odprawy rocznej kierownictwa Służby Więziennej, która odbyła się dniach 1-2 marca w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

Tekst i zdjęcia: Piotr Król

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej