Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Raciborzu dobrze wykonując rutynowe czynności służbowe po raz kolejny udaremnili przemyt substancji niedozwolonej.

Każdego dnia do Zakładu Karnego w Raciborzu wpływają setki listów i pism. Dzięki skrupulatnej kontroli wychowawca wykrył „nielegalną” zawartość w korespondencji listowej adresowanej do osadzonego. W kopercie znajdował się list i rysunek dziecka nasączony substancją narkotyczną. Dzięki czujności funkcjonariusza zapobiegnięto dystrybucji niedozwolonej substancji na teren tutejszej jednostki penitencjarnej. Tego typu działania zabezpieczają funkcjonariuszy i osadzonych przed potencjalnym zagrożeniem jakie niesie zastosowanie środka odurzającego w warunkach izolacji więziennej.

Tekst i zdjęcia: mjr Tomasz Brzozowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej