Funkcjonariusze działu terapeutycznego raciborskiej jednostki penitencjarnej angażują osadzonych do pomocy potrzebującym.

Dział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w Zakładzie Karnym w Raciborzu przeznaczony jest dla skazanych recydywistów penitencjarnych, wobec których tradycyjne środki i metody oddziaływań resocjalizacyjnych nie przynoszą pożądanych efektów. Populacja osadzonych kierowanych do terapii to osoby z zaburzeniami osobowości, upośledzone umysłowo, o tendencjach agresywnych i autoagresywnych, z objawami nerwicowymi i depresyjnymi, ze stanami po przebytych psychozach, ze stwierdzonymi zmianami organicznymi w obszarze ośrodkowego układu nerwowego, nadużywające substancji psychoaktywnych i/lub uzależnione od nich.

Zespół terapeutyczny realizuje wobec wspomnianej grupy specjalistyczne oddziaływania mające na celu uzyskanie zmian w funkcjonowaniu w sferze postaw, wartości, relacji z otoczeniem, oraz samokontroli, które to zmiany zapobiegną pogłębianiu się patologicznych cech osobowości oraz będą sprzyjać prawidłowemu funkcjonowaniu po zwolnieniu. Do metod i technik oddziaływania zaliczyć należy psychokorekcję indywidualną, psychokorekcję i psychoedukację grupową, oddziaływania wychowawcze, oraz terapię zajęciową. Ale co najważniejsze w ramach realizowanych oddziaływań wykorzystywany jest pozytywny potencjał osadzonych i dlatego są angażowani do pomocy potrzebującym.

Dzięki zaangażowaniu zespołu terapeutycznego osadzeni w ramach terapii zajęciowej od wielu lat własnoręcznie wykonują przedmioty z drewna. Najczęściej wykonywane są karmniki, budy dla psów, drewniane serca, domki i papierowe kwiaty. Prace trwa kilka tygodni i wymaga wiele trudu. Ale mimo tego jest to bardzo istotne dla osadzonych, ponieważ tego typu praca nadaje sens i przynosi wiele satysfakcji. Dlaczego podejmujemy takie działania ? „Ponieważ pobudza świadomość osadzonych i uwrażliwia ich na cierpienia, czy też potrzeby innych, oraz na dramaty jakie mogą dotknąć każdego, bez względu na czas, miejsce, status społeczny” - podsumowuje mjr Dagmara Lotawiec - Serafin, kierownik Działu Terapeutycznego Zakładu Karnego w Raciborzu.

Wykonane budy dla zwierząt, karmniki dla ptaków, drewniane serca, domki i papierowe kwiatki przekazujemy podopiecznym przedszkoli, stowarzyszeniom, hospicjom, schroniskom dla bezdomnych zwierząt, nadleśnictwu.

 

Tekst mjr Dagmara Lotawiec - Serafin

Foto mjr Tomasz Brzozowski

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej