Ppłk Maciej Konior wziął udział w uroczystości nadania wyższego stopnia oficerskiego Prezesowi raciborskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, majorowi Marianowi Szlapańskiemu.

Nominację na wyższy stopień oficerski wręczył Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki, na wniosek Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia. Uroczystość odbyła się w mieszkaniu majora Mariana Szlapańskiego, w asyście przedstawicieli raciborskich służb mundurowych. Awans dla 95-letniego majora jest wyrazem szacunku i podziękowaniem dla jego zasług za walkę o niepodległość Polski oraz za promowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej. Weteran jest jednym z ostatnich żołnierzy Armii Krajowej żyjących na terenie raciborszczyzny.
Gćmi, którzy towarzyszyli w uroczystości byli:

- Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś,
- Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki,
- przedstawiciel Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej płk Jacek Mucha,
- gen. bryg.
SG Adam Jopek Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej,
- insp. Łukasz Krebs Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu,
- bryg. Jarosław Ceglarek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
- ks. ppor SG Artur Suska Kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu,
- Andrzej Tomczyk, dyrektor szkoły branżowej przy Zakładzie Poprawczym w Raciborzu, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej.


Opracowanie na podstawie materiału Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu: mjr Tomasz Brzozowski.

Foto.: Andrzej Złoczowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej