W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga kolejna partia uszytych w Zakładzie Karnym w Raciborzu maseczek ochronnych trafiła do odbiorców. Wkrótce pomoc otrzymają kolejne instytucje.

Szyte w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, w której biorą udział zakłady karne i areszty śledcze z całej Polski, w tym także Zakład Karny w Raciborzu trafiają do coraz większej liczby potrzebujących. Wśród odbiorców są m.in. śląscy policjanci z Katowic. Na przekazanie kolejnych partii środków ochrony oczekują Dom Pomocy Społecznej w Raciborzu i Orzeszu oraz  Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkowie.

Skazani uszyli maseczki podczas zajęć trwającego w zakładzie karnym programu resocjalizacji pt. „Szyję i pomagam”. W programie uczestniczy w tej chwili ponad dziesięcioro skazanych, którzy pod nadzorem funkcjonariuszy działu penitencjarnego wykrawają, prasują materiał i szyją wg ustalonego wzoru maseczki. Realizacja programu cieszy się dużym zainteresowaniem skazanych, którzy chcą w ten sposób pomóc w zwalczaniu pandemii.

Nie wykluczamy, że wkrótce ruszy kolejna edycja programu – informuje jeden z wychowawców. Możliwość pomagania to chociaż namiastka poczucia wpływu na obecną sytuację epidemiczną, to także nabywanie umiejętności troszczenia się o wspólne dobro i kształtowanie empatii i poczucia odpowiedzialności. - dodaje.

Tutejszy zakład jest jedną z wielu jednostek penitencjarnych w województwie śląskim, który zadeklarował pomoc w ww. zakresie.

-Następna partia maseczek dla potrzebujących jest już w przygotowaniu. - zapewnia dyrektor.

 

 

Opracował: Piotr Król

Zdjęcia: Grzegorz Iwaneczko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej