W korespondencji kierowanej do jednego z osadzonych odbywających karę w raciborskim zakładzie znajdowała się prasa. Nikt nie przypuszczał, że pośród stron znajdzie się „dodatkowa” przesyłka. Nie umknęła ona uwadze raciborskich funkcjonariuszy Służby Więziennej.

7 września jeden z osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w raciborskiej jednostce penitencjarnej otrzymał korespondencję zawierającą prasę motoryzacyjną. Po sprawdzeniu zawartości przesyłki szybko okazało się, że wśród stron znajdowało się zawiniątko. Po odpakowaniu w środku znajdował się biały proszek.

-Niezwłocznie po otrzymaniu informacji od wychowawcy osadzonego, który otrzymał przesyłkę podjęliśmy natychmiastowe czynności w celu ustalenia, co zawierała. Przeprowadzone badanie dało wynik pozytywny na obecność substancji o nazwie KRACK. - informuje jeden z koordynatorów ochrony pracujących w raciborskim więzieniu. Dyrektor jednostki natychmiast wszczął czynności wyjaśniające. - dodaje.

Pamiętajmy, że funkcjonariusze Służby Więziennej są stale szkoleni w zakresie przeciwdziałania przedostawaniu się substancji odurzających oraz środków psychotropowych na teren zakładu karnego. Dostęp do najnowszych urządzeń oraz testów pozwalających nie tylko ustalić, czy mamy do czynienia ze środkiem odurzającym, ale również z jakim jego rodzajem,  jest gwarancją sprawnie przeprowadzonej procedury kontrolnej oraz szybkiego poinformowania odpowiednich organów ścigania.

Jest to już kolejna próba przemytu substancji odurzającej na teren zakładu karnego, która dzięki zachowanej czujności funkcjonariuszy została skutecznie udaremniona. Trzeba pamiętać, że w naszej codziennej pracy mamy do czynienia z najgroźniejszymi przestępcami, którzy niejednokrotnie w warunkach wolnościowych mieli kontakt z substancjami zakazanymi.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej