Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, w celu maksymalnego ograniczenia kontaktów pomiędzy osobami, od dnia 12 października 2020r. wstrzymuje się wpłaty gotówkowe dla osadzonych, realizowane bezpośrednio w kasie tut. zakładu karnego.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, w celu  maksymalnego ograniczenia kontaktów pomiędzy osobami,  od dnia 12 października 2020r.  wstrzymuje się wpłaty gotówkowe dla osadzonych, realizowane bezpośrednio w kasie tut. zakładu karnego. 

Oczywiście wpłat środków do dyspozycji osadzonych można dokonywać za pomocą:

- przelewu bankowego na numer konta: 92 1010 1212 3061 0213 9120 0000. 

Numer ten oraz zasady dotyczące dokonywania przelewów dostępny jest na stronie internetowej raciborskiej jednostki:

www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-raciborz 

Proszę bezwzględnie pamiętać aby w treści / tytule przelewu wpisać:

IMIĘ, NAZWISKO, IMIĘ OJCA OSADZONEGO oraz DANE OSOBY DOKONUJĄCEJ WPŁATĘ. 

 

- przekazem pocztowym na adres: 

Zakład Karny w Raciborzu

ul. Eichendorffa 14 

47-400 Racibórz

Proszę bezwzględnie pamiętać aby w treści / tytule przekazu pocztowego wpisać:

IMIĘ, NAZWISKO, IMIĘ OJCA OSADZONEGO oraz DANE OSOBY DOKONUJĄCEJ WPŁATĘ. 

    

 

 

 

Dyrektor

Zakładu Karnego w Raciborzu

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej