Informacja o ograniczeniach wynikających z art.13 ust.2 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kkw oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), zarządza się co następuje:

§ 1. Od dnia 27 listopada 2021 r. do dnia 3 grudnia 2021 r. na terenie Zakładu Karnego w Raciborzu widzenia osadzonych z osobami bliskimi zostają ograniczone w następujący sposób.

1) Obowiązują zasady reżimu sanitarnego w postaci:

  1. zastosowania przegród uniemożliwiających bezpośredni kontakt pomiędzy osobami bliskimi, a osadzonymi,

  2. używania przez osoby bliskie oraz osadzonych masek zasłaniających usta i nos, które mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych oraz napojów,

  3. dokonywania dezynfekcji dłoni przez osoby bliskie oraz osadzonych – przed rozpoczęciem widzenia,

  4. poddawania się pomiarowi temperatury ciała przez osoby bliskie oraz osadzonych – przed rozpoczęciem widzenia.

2) W trakcie miesiąca każdy osadzony ma prawo do zrealizowania jednego widzenia, trwającego 60 minut, w którym może uczestniczyć jedna osoba pełnoletnia albo jedna osoba pełnoletnia i jedna osoba niepełnoletnia.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej