Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 17 marca 2020 r. od godziny 6:00, na terenie Zakładu Karnego w Raciborzu, na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się:

-zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej;
-udzielanie osadzonym widzeń;
-odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.
 
Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Raciborzu podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.  
 

Rozmiar: 274.6 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej