Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Raciborzu wraz z grupą studentów raciborskiej PWSZ zorganizowali dla osadzonych zajęcia edukacyjne wspierające ojcostwo.

Spotkanie współorganizowane przez studentów pedagogiki resocjalizacyjnej było kierowane dla skazanych ojców . W ramach warsztatów „Misja Ojciec – zrozumieć dziecko”, skupiono się na poszerzeniu wiedzy skazanych na temat potrzeb dziecka i roli ojca w życiu dziecka. W trakcie spotkania osadzeni musieli zmierzyć się z pytaniami o cechy charakteryzujące dobrego ojca, jak być lepszym rodzicem, czego unikać, by być dobrym ojcem i jak dobrze spędzać czas z dzieckiem? Po tym trudnym zadaniu osadzeni stworzyli zestaw cech dobrego ojca i wzięli udział w podsumowującym wiedzę quizie.

"Tego typu oddziaływania prowadzone przez kadrę sprzyjają braniu przez skazanych odpowiedzialności za swoje ojcostwo. Osadzeni lepiej rozumieją potrzebę pracy nad sobą i zwiększają szansę na poprawę relacji rodzicielskich" - podsumowuje akcję dyrektor raciborskiego zakładu karnego ppłk Maciej Konior.

Tekst i foto: szer. Justyna Poznakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej