W raciborskim więzieniu po raz kolejny udaremniono przemyt środków odurzających. Kilkadziesiąt sztuk tabletek przekazano Policji.

W Zakładzie Karnym w Raciborzu, jednostce typu zamkniętego dla recydywistów pewnitencjarnych odbywają karę skazani za najcięższe przestępstwa. To również osoby o znacznym stopniu demoralizacji, które w warunkach wolnościowych trudniły się m.in. produkcją oraz handlem substancjami odurzającymi.

Funkcjonariusze raciborskiego więzienia nie pozostają obojętni na próby przemytu substancji niebezpiecznych i niedozwolonych na teren obiektu. Każdorazowo korespondencja dla osadzanych poddawana jest wnikliwej kontroli pod kątem zawartości przedmiotów, substacji oraz rzeczy, które na terenie są niedozwolone.

Korzystają oni z szeregu urządzeń technicznych oraz testów pozwalających ustalić, z jakim rodzajem substancji mamy do czynienia. Ponadto cyklicznie dla funkcjonariuszy organizowane są szkolenia prowadzone przez specjalistów z zakresu rozpoznawania substancji odurzających i psychotropowych. 

Służba Więzienna współdziała w tym zakresie m.in z funkcjonariuszami Policji oraz Straży Granicznej, jak również innymi służbami stojącymi na straży prawa, porządku i dyscypliny w naszym kraju.

 

Tekst i zdjęcia: Piotr Król

 

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej