Raciborska jednostka penitencjarna wzbogaci się o najnowocześniejszy w Polsce obiekt szkoleniowy.

Dzisiaj (17.04 2023r.) Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś ogłosił wprowadzenie zadania inwestycyjnego przebudowy oraz zmiany użytkowania byłego „Klubu Oficera Służby Więziennej” (tzw. „Doro”) na 5 stanowiskową strzelnicę. Obiekt docelowo służył będzie szkoleniu funkcjonariuszy Służby Więziennej pozostałych służb mundurowych oraz stowarzyszeń strzeleckich. Na konferencji obecni byli przedstawiciele raciborskiego środowiska strzeleckiego – Raciborskiego Towarzystwa Sportowo Kolekcjonerskiego VIS działającego od dwóch lat przy Zakładzie Karnym w Raciborzu, Miejskiego Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju, Raciborskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego oraz Bractwa Kurkowego.

W trakcie spotkania Minister Michał Woś podkreślił rolę, jaką w szkoleniu funkcjonariuszy zajmuje wyszkolenie strzeleckie. Mówił także o znaczącym zwiększeniu ilości strzelań programowych oraz przeznaczonej na nie amunicji. Dzięki możliwości strzelania w zakresie 180 stopni oraz wjazdu pojazdami konwojowymi szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy w Raciborzu zyska zupełnie nową jakość. Strzelnica pozwoli na strzelanie bardzo szeroką gamą amunicji od .22 Long Rifle przez 5,56x45 aż po 7,62x51. Oznacza to, że strzelać będzie można zarówno z karabinów i pistoletów sportowych, karabinków i karabinów maszynowych oraz strzelb gładkolufowych.

Spotkanie było także okazją do rozmów z przedstawicielami stowarzyszeń strzeleckich, którzy przedstawili swoje uwagi oraz propozycje odnośnie projektu.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Justyna Poznakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej