Ppłk Maciej Konior wraz z funkcjonariuszami raciborskiej jednostki penitencjarnej spotkali się ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Rozmawiali o roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa.

Spotkanie zostało zorganizowane w celu promocji Służby Więziennej w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Jak nas widzą tak nas piszą… W myśl tego hasła zaprezentowaliśmy studentom bezpieczeństwa państwa oraz resocjalizacji teoretyczne i praktyczne aspekty pełnienia służby w więzieniu. W trakcie spotkania omówiono zadania, misję i etos Służby Więziennej. Zaprezentowano historię Zakładu Karnego w Raciborzu oraz rozwoju myśli penitencjarnej. Funkcjonariusze zaprezentowali uzbrojenie i pozostające na wyposażeniu SW środki przymusu bezpośredniego. Omówiono podstawy pracy z deficytami przestępców, w tym znaczenie posług religijnych w więzieniu oraz podstawowe obowiązki ewidencyjne. W ramach spotkania przedstawiono również zasady rekrutacji do Służby Więziennej, korzyści płynące z wstąpienia w szeregi naszej służby. Akcja odbiła się dużym zainteresowaniem ze strony wykładowców i studentów, którzy brawami docenili przygotowane spotkanie.

 

Tekst: mjr Tomasz Brzozowski

Foto.: mjr Tomasz Brzozowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej