Nowe miejsca pracy osadzonych są wynikiem podpisanego porozumienia pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Raciborzu a przedstawicielem spółki DREWTRANS.

20 grudnia 2019 roku na terenie Zakładu Karnego w Raciborzu odbyło się spotkanie dytektora tutejszej jednostki płka Grzegorza Kosińskiego oraz przedstawiciela spółki DREWTRANS reprezentowanej przez Pana Rolanda Deptę. Podczas spotkania omówiono szczegółowe warunki kierowania do pracy osób pozbawionych wolności, zasady ich zatrudnienia a także obowiązujące w ramach współpracy zakresu obu stron związane z realizacją porozumienia. Zwieńczeniem spotkania było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy podmiotami.

 

Początkowo zatrudnione zostały 4 osoby. Docelowo jednak liczba ta ma wzrosnąć dwukrotnie. Skutkiem tego będzie skierowanie do zatrudnienia kolejnych 8 osób. Obecnie wskaźnik zatrudnienia na terenie raciborskiego Zakładu Karnego wynosi niemalże 53 procent. Oznacza to, że co druga osoba odbywająca karę pozbawienia wolności w raciborskiej jednostce penitencjarnej po spełnieniu odpowiednich kryteriów znajduje zatrudnienie.

 

Sporządził:
Piotr Król

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej