W raciborskim zakładzie karnym wznowiono realizację kursów zawodowych w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza-Edukacja-Rozwój” Trwa kurs o kierunku brukarz.

Kolejnych kilkunastu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Raciborzu otrzymało szansę na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu brukarza. Obecnie w jednostce w organizowanego kursu prowadzone są prace remontowe na obszarze dziedzińca oraz miejsc sąsiadujących. Dzięki temu wkrótce do dyspozycji osób przebywających na ternie jednostki penitencjarnej do użytku oddane zostaną wyremontowane chodniki, przejścia i ciągu komunikacyjne. 

-W ramach kursu dla wszystkich odbywają się zajęcia z aktywizacji zawodowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kiedy uczestnik pozna już podstawowe zasady ratowania ludzkiego życia, zapozna się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy przystępuje do realizacji bluku praktycznego. - informuje Piotr Król, rzecznik Dyrektora więzienia. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów z wieloletnim stażem. - dodaje.

Więźniowie z kwalifikacjami. 

Przypomnijmy, że w trakcie trwania kursów organizowanych w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA-DUKACJA-ROZWÓJ spora część skazanych na Śląsku już zdobyła zawód w ramach programu.

Ponad połowa skazanych, którzy zakończą kurs nie tylko zdobędzie nowe umiejętności zawodowe, ale może także liczyć na zatrudnienie jeszcze podczas odbywania kary.

Każdy z uczestników po zakończonym kursie otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności. Na zaświadczeniach, nie ma informacji, że kurs odbył się w warunkach izolacji. Dzięki temu osadzeni w przypadku zwolnienia zwiększają swoje realne szanse na zatrudnienie po odbyciu orzeczonych kar.

W roku 2020 w raciborskij placówce przewidziano realizację 4 kursów. Dwa odbędą się w specjalizacji brukarza, jeden technologa robót wykończeniowych oraz jeden kurs elektryka.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej