W ramach programu PO WER w zakładzie karnym odbywają się kolejne kursy zawodowe.

W ramach programu POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Służbę Więzienną, tylko w Zakładzie Karnym w Raciborzu w bieżącym roku 67 osadzonych uzyskało zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego, zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Aktualnie, w ramach realizowanego działania 2.7, w kursie zawodowym brukarz bierze udział kolejnych 11 skazanych. Osadzeni w ramach kursu trwającego w okresie od dnia 21.08 do 25.09 br. posiądą kompletną wiedzę z zakresu brukarstwa, a po złożeniu egzaminu otrzymają stosowne zaświadczenie, potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe.

Pobyt w zakładzie karnym stanowi zatem szansę na zmianę dotychczasowego modelu życia, szansę na powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Natomiast program POWER stanowi element przedsiębranych oddziaływań resocjalizacyjnych, skutkiem których skazany po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, będzie miał możliwość rozpoczęcia życia zgodnego z zasadami współżycia społecznego.

tekst: M.Konior

zdj. SW/ZK Racibórz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej