Służba Więzienna Zakładu Karnego w Raciborzu nie pozostaje obojętna na potrzeby drugiego człowieka. Tym razem pomagamy za pośrednictwem Stowarzyszenia "W Służbie Mieszkańcom” podopiecznym z raciborskiego Hospicjum.

W piątkowe przedpołudnie funkcjonariusze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Raciborzu wsparli lokalną inicjatywę zapoczątkowaną przez Niezależne Stowarzyszenie Samorządowe „W Służbie Mieszkańcom” polegającą na zbiórce surowców wtórnych. Surowce zebrane w specjalnie przygotowanym do tego celu sercu, zostaną następnie odkupione przez odbiorcę zewnętrznego, a dochód z pozyskanej sprzedaży zostanie przekazany na rzecz raciborskiego Hospicjum im. Św. Józefa.

W Zakładzie Karnym w Raciborzu realizowane są liczne programy readaptacji społecznej dla osób odbywających tu karę – informuje Piotr Król, rzecznik jednostki. Wśród programów są również takie, które w bezpośredni sposób wiążą się z postawami pro-ekologicznymi. To właśnie dzięki skutecznej realizacji oddziaływań, wśród osób pozbawiony wolności udało się zebrać kilkaset plastikowych nakrętek.

Raciborska jednostka penitencjarna od dawna podejmuje szereg działań mających na celu wspieranie lokalnych inicjatyw oraz przedsięwzięć dążących do niesienia pomocy potrzebującym.

Podczas spotkania przedstawiciele raciborskiego Hospicjum w osobie Krystyny Wolnik oraz Ireny Frączek, NSS „W Służbie Mieszkańcom” w osobie Pana Andrzeja Poznakowskiego jak i Z-cy Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu mjra Piotra Węgrzyna wyrazili gotowość do dalszego podejmowania wspólnych działań.

To kolejny dowód na to, że jeśli tylko zajdzie taka potrzeba na raciborską Służbę Więzienną zawsze można liczyć.

 

Tekst i Zdjęcia: ZK Racibórz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej