Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu wspólnie z  Rektorem Wydziału Akademii WSB podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.

29 marca w siedzibie Zakładu Karnego w Raciborzu ppłk Maciej Konior spotkał się z Prodziekan Wydziału Zamiejscowego WSB w Cieszynie Panią dr Edytą Nowak-Żółty. Celem spotkania było podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy cieszyńska uczelnią a raciborską jednostką penitencjarna.

Porozumienie ma na celu usprawnienie współpracy w realizacji zajęć praktycznych objętych programem z zakresu nauk o bezpieczeństwie narodowym, społecznym i prawnym. Do zadań Zakładu Karnego w zakresie wspomnianego porozumienia należeć będzie m.in. realizacja praktyk studenckich, umożliwienie prowadzenia prac badawczych na terenie raciborskiej jednostki, w tym w szczególności w ramach prac dyplomowych oraz działalności naukowej Kół Naukowych.


 

Tekst. szer. Justyna Poznakowska

Foto. mjr Tomasz Brzozowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej