W dniu 26.02.2020 r. w raciborskiej jednostce miała miejsce szczególna uroczystość.

Tego dnia,  w obecności Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach ppłk. Łukasza Górnego, uroczyście pożegnano dotychczasowego kierownika raciborskiej jednostki penitencjarnej płk. Grzegorza Kosińskiego, który z dniem 27.02.2020 r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Dyrektor Grzegorz Kosiński pełnił służbę na stanowisku kierownika jednostki od dnia 01.09.2017 r. Dzięki jego zaangażowaniu, umiejętnościom właściwego zarządzania, raciborskiej jednostce nadano sztandar- jako m.in. widoczny symbol jej istnienia w życiu publicznym miasta Raciborza.

W uroczystości udział wzięli: Prezydent miasta Racibórz Pan Dariusz Polowy wraz ze swoim zastępcą Panem Michałem Fitą; Starosta Raciborski Pan Grzegorz Swoboda; Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk Adam Jopek; Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. Łukasz Krebs oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu  mł. bryg. Jarosław Ceglarek.

Oficjalną część uroczystości zakończyło oddanie honorów sztandarowi raciborskiej jednostki penitencjarnej przez płk. Grzegorza Kosińskiego.    

CZOŁEM PANIE DYREKTORZE!

 

Tekst: Maciej Konior

Zdj.: Tomasz Brzozowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej