28 czerwca 2019 roku o godz. 12.00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbędą się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej w Stulecie istnienia formacji.

W trakcie uroczystości promowanych na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej będzie 27 funkcjonariuszy okręgu katowickiego.

Nie praca. Służba

Praca w więziennictwie to praca z groźnymi przestępcami, więźniami niebezpiecznymi, działającymi impulsywnie i gwałtownie, ale też z osobami uzależnionymi, skazanymi z deficytami intelektualnymi, z zaburzeniami osobowości i nastroju. Wymaga to nie tylko ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale również odporności psychicznej. Stąd też funkcjonariusze stale się szkolą, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste.

100 lat Służby Więziennej

Uroczystość na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzedzi msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, która rozpocznie się o godzinie 10.00. w kościele św. Antoniego Padewskiego (Warszawa, ul. Senatorska 31). Po zakończonej mszy, ok. godz. 11.00, przewidziany jest przemarsz na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, na którym o godz. 12.00 zaplanowano rozpoczęcie głównej części obchodów.

W tym szczególnym dla Polaków miejscu

W trakcie uroczystości, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z udziałem m.in. władz państwowych, szefów służb mundurowych, w tym szefów służb penitencjarnych z innych państw, przedstawicieli środowisk naukowych, odbędzie się promocja na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej.

Ponadto w programie uroczystości: wystąpienia władz państwowych, pośmiertne odznaczenia „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, złożenie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i uroczysta defilada pododdziałów Służby Więziennej. Uroczystościom będą towarzyszyły pokazy sprzętu ochronnego Służby Więziennej, floty samochodów konwojujących więźniów. Dla rodzin i przyjaciół Służby Więziennej przygotowano stoisko promocyjne, w tym atrakcje dla dzieci. Uroczystość zakończy się ok. godz. 13.30.

Młodzi oficerowie

W trakcie uroczystości promowanych na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej będzie 27 funkcjonariuszy okręgu katowickiego. Pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej jest nadawany przez Prezydenta RP.

Służba Więzienna na Śląsku

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo śląskie i jest największym okręgiem w Polsce. Może w nim odbywać karę ponad 7,7 tys. więźniów. Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach podlega 13 jednostek – 7 aresztów śledczych i 6 zakładów karnych z oddziałami zewnętrznymi w Wąsoszu Górnym, Ciągowicach, Lublińcu i Bielsku – Białej.

Łącznie we wszystkich więzieniach na Śląsku jest zatrudnionych ponad 2,5 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, w tym 1,5 tys. funkcjonariuszy działów ochrony oraz 250 wychowawców, psychologów i terapeutów, realizujących odziaływania resocjalizacyjne.

W jednostkach okręgu katowickiego mamy oddział dla tzw. „skazanych niebezpiecznych”, szpital dla skazanych z odziałem chorób wewnętrznych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - szkołę realizującą naukę w zakresie liceum ogólnokształcącego, szkoły podstawowej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Resocjalizacja i ochrona

Specjaliści ze Służby Więziennej prowadzą również terapię uzależnień od alkoholu i narkotyków, pracują z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo. Narzędziem resocjalizacji jest przede wszystkim praca, w województwie śląskim ponad połowa skazanych jest zatrudniona na terenie więzień lub poza nimi. Resocjalizacji służą także nauczanie, środki terapeutyczne, zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe, a także kontakty skazanych z rodziną i światem zewnętrznym. Szczególną rolę w readaptacji społecznej skazanych stanowią programy resocjalizacji oraz współpraca ze środowiskiem zewnętrznym.

W służbie więziennej poza funkcjonariuszami działów ochrony, wychowawcami i psychologami, służą również kwatermistrze, informatycy, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy administracyjno - biurowi. Każdego dnia pracują na rzecz bezpieczeństwa publicznego, realizując zadania od spraw socjalno – bytowych po zatrudnienie więźniów, nauczanie i terapię.


 

Tekst: OISW Katowice, mjr Justyna Siedlecka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej