Po raz kolejny funkcjonariusze Zakładu Karnego w Raciborzu zapobiegli przedostaniu się substancji niedozwolonej na teren zakładu.

Podczas rutynowej kontroli korespondencji kierowanej do jednego z osadzonych odbywających karę w raciborskim więzieniu ujawniono korespondencję z substancją narkotyczną. Pośród stron jednej z gazet znajdowała się biała koperta z nieznanym proszkiem.

-Przeprowadzony narko-test dał wynik pozytywny na obecność substancji o nazwie MDMA – pochodnej amfetaminy – informuje jeden z koordynatorów działań ochronnych pełniących funkcję w raciborskim Zakładzie Karnym.

Przypomnijmy, że funkcjonariusze Służb Więziennej stale podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie przeciwdziałania przedostawaniu się substancji odurzających oraz środków psychotropowych na teren zakładu. Dzięki dostępności najnowszych urządzeń oraz testów do wykrywania środków odurzających, a także pozwalający niemalże natychmiast ustalić, z jakim rodzajem substancji mamy do czynienia przyczyniają się do skuteczności prowadzonych działań ochronnych.

Kiedy tylko dochodzi do tego typu zdarzeń Dyrektor jednostki natychmiast wszczyna czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności całego zdarzenia. Równolegle powiadamiani są funkcjonariusze Policji, którzy prowadzą dalsze postępowanie w sprawie.

Trzeba pamiętać, że w naszej codziennej pracy mamy do czynienia z najgroźniejszymi przestępcami, którzy niejednokrotnie w warunkach wolnościowych mieli kontakt z substancjami zakazanymi.

Tekst i zdjęcia: Piotr Król

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej